Projekt "Snížení energetické náročnosti ve společnosti bentglass a.s." je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na realizaci úsporných opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti bentglass a.s. Konkrétně se jedná o nahrazení stávající energeticky náročné kalící linky rovinných skleněných výrobků za novou technologii s konvekčním ohřevem a frekvenční regulací pohonů chladících ventilátorů.


Společnost bentglass a.s. realizuje projekt "Skleněný fotonický panel z organických optoelektrických součástek" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je zaměřen na zahájení výroby skleněného fotonického panelu, jehož funkční prototyp vznikl na základě společného výzkumu společnosti bentglass a.s. a VUT v Brně. Pro zahájení výroby tohoto produktu je nutná instalace nových výrobních technologií. Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.


Test využití a kompatibilita anorganických inkoustů pro fotonické aplikace je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zabývá problematikou využití komerčních luminiscenčních anorganických inkoustů pro konstrukci optoaktivních součástek aplikovatelných do průmyslového skla.