Aktuality

Společnost bentglass a.s. realizuje projekt "Skleněný fotonický panel z organických optoelektrických součástek" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je zaměřen na zahájení výroby skleněného fotonického panelu, jehož funkční prototyp vznikl na základě společného výzkumu společnosti bentglass a.s. a VUT v Brně. Pro zahájení výroby tohoto produktu je nutná instalace nových výrobních technologií. Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.


Test využití a kompatibilita anorganických inkoustů pro fotonické aplikace je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zabývá problematikou využití komerčních luminiscenčních anorganických inkoustů pro konstrukci optoaktivních součástek aplikovatelných do průmyslového skla.